{"status":"ok","src":"\/images\/captcha\/dea040536d03b8a60fe3f928fae04fe7.png","captchaId":"dea040536d03b8a60fe3f928fae04fe7","height":50,"width":200,"image":"\"CAPTCHA\"","tag":""}